Nakon uspješnog ovladavanja osnovama stranog jezika uz pomoć udžbenika s nekoliko desetaka lekcija, elementarnim gramatičkim gradivom i rječnikom s riječima iz lekcija, za dalje korištenje jezika  i napredovanje poželjno je nabaviti solidan rječnik dotičnog jezika. Od rječnika koji ne sadrži barem pedesetak tisuća riječi mala korist.

Dok barem pasivno ne svladamo desetak tisuća riječi stranog jezika potreban nam je solidan dvojezični rječnik stranoga jezika prema materinskom, ali nakon toga dobro je nabaviti i koristiti jednojezični rječnik dotičnog jezika koji u pravilu bolje definira semantička polja i gramatičke karakteristike riječi konkretnog jezika, idiomatiku (frazeologiju).

Naravno, ako nam je potrebno aktivno vladanje stranim jezikom i želimo na tom jeziku pismeno ili usmeno komunicirati, koristan je i rječnik s materinskog jezika prema stranom jeziku, s brojem riječi ovisno o našim komunikacijskim potrebama, odnosno ovisno o složenosti komunikacije. Za iole zahtjevniju komunikaciju, osim svakodonevnog elementarnog komuniciranja, potreban nam je rječnik s nekoliko desetaka tisuća riječi.