Monday the 15th - - Hostgator Coupon
  • -

  • -

  • -

  • -

Što god tko mislio o činjenici da čovječanstvo još uvijek funkcionira u plemenskim, etničkim, nacionalnim zajednicama i njihovim složenim i nerijetko konfliktnim međusobnim odnosima, materinski jezik je sastavni dio našeg identiteta - plemenskog (u slučaju u svijetu još uvijek postojećeg nemalog broja plemena), etničkog (u slučaju etničkih zajednica koje iako više nisu u statusu plemena još nisu ostvarile status nacije, odnosno koje nemaju svoju nacionalnu državu), nacionalnog (u slučaju zajednica na stupnju nacija, tj. etničkih grupa koje imaju svoju - nacionalnu - državu). Na materinskom jeziku stječemo prva znanja o svijetu, o životu, o samima sebi najprije u obitelji i potom tijekom osnovnog i, najčešće, srednjeg, nerijetko i višeg, školovanja (ako se školujemo u domovini). No, nezaustavljiv je proces sve brže globalizacije i sve je važnija u tom smislu uloga engleskog jezika kao, stjecajem niza okolnosti, tzv. svjetskog jezika, jezika globalnog komuniciranja s (još uvijek, ali pitanje je koliko još dugo) globalno vodećom ulogom Zapada, na čelu s SAD i, sve manje - iako s još uvijek značajnom - ulogom EU.
 
Učenje i vladanje jezicima drugih nacija omogućava razumijevanje drugih i od vlastite nacije više ili manje različitih nacionalnih zajednica (sastavnica njihovog nacionalnog identiteta, njihove povijesti i kulturne tradicije, njihovih nacionalnih mitova, njihovog mentaliteta). Vrlo često tome smetaju - i čak to ponekad sasvim onemogućuju - brojne predrasude koje su proizvod povijesno složenih i nerijetko konfliktnih odnosa između različitih nacionalnih zajednica, točnije između njihovih nacionalnih elita, a pogotovo između njihovih aktualnih političkih režima i primarno njihovih interesa, naročito kad su u akutnom konfliktnom odnosu. Primjerice, bez vladanja ruskim jezikom, a na ruskom jeziku funkcioniraju i mnogi ukrajinski mediji jer je ruski jezik materinski jezik mnogih Ukrajinaca, praktički nije moguće u zemljama Zapada, pa tako ni u Hrvatskoj koja je tijesno integrirana sa Zapadom, razumjeti što se zapravo događa između Rusije i Ukrajine. Želite li razumjeti taj konflikt, posebno - logiku aktualnog ruskog i ukrajinskog režima i njihovih "javnih mnijenja" (na)učite ruski jezik. Znanje nekih stranih jezika važno nam je i korisno i zbog mogućnosti kvalitetnijeg školovanja i/ili atraktivnijeg i bolje plaćenog posla.