Friday the 14th - - Hostgator Coupon
  • -

  • -

  • -

  • -

Španjolska sekcija Udruge Poliglot uspješno je startala 26. rujna 2022. Sekciju je do 19. lipnja 2023. vodila Lea Sever, a suvoditeljica - na Jarunu - je od 9. prosinca 2022. do 02. lipnja 2023. bila Katarina Rakić. Od 6. listopada 2023. Španjolsku sekciju vodi Marija Kralj.