Ruska sekcija započela je radom u petak 23. rujna 2022. Prva voditeljica Sekcije bila je Katarina Rakić, od 25. studenoga 2022. voditeljica je Lucija Ripa.