Početna faza učenja stranog jezika je, po našem uvjerenju, najdelikatnija. Ne samo zato što baš u toj fazi mnogi učenje prekidaju i - odustaju jer im se nastavak učenja čini preteškim, zadaća koju su si entuzijastički postavili nesavladivom. Čini im se da dotični strani jezik nikada neće moći naučiti jer "nemaju dara za jezike".

Drugi je problem što bez pomoći i nadzora dobrog poznavatelja dotičnog stranog jezika (nastavnika u školi odnosno na fakultetu, predavača u školi stranih jezika, kompetentog voditelja-volontera u našoj udruzi) osoba koja uči strani jezik sama, ili često propušta satove tečaja stranog jezika, pogotovo ako nema filološkog obrazovanja, može usvojiti pogrešan izgovor glasova stranog jezika, a da to i ne primjećuje, ili formirati gramatički pogrešne navike, pogotovo ako udžbenik po kojem se strani jezik uči nema rješenja (ključ) gramatičkih zadataka.

Naravno, i loše znanje nekog stranog jezika je nekakvo znanje i može u životu poslužiti, naročito osobi koja možda samo želi čitati tekstove na stranom jeziku i znanje joj ne treba za usmenu, čak ni za pismenu komunikaciju. Naša udruga zato pridaje veću pozornost i značenje kvalitetnom uvodu u strani jezik, nego kasnijim etapama koje čovjek, ako je dovoljno odlučan i uporan, može relativno lako proći i sam. Naravno, to ne znači da nisu dobrodošli i satovi naprednije konverzacije te rad sa zahtjevnijim pisanim i zvučnim tekstovima (publicistika, književnost, radijske i televizijske emisije).