Monday the 15th - - Hostgator Coupon
  • -

  • -

  • -

  • -

Članarina u Udruzi Poliglot iznosi 20,00 eura za kalendarsku godinu, a uplaćuje se isključivo na bankovni račun Udruge.
Voditelji aktivnosti Udruge Poliglot oslobođeni su obveze plaćanja članarine!

 

Evo kako treba popuniti platni nalog pri uplati članarine:

U rubrici "Platitelj" trebaju biti navedeni ime i prezime (za pravne osobe - naziv) platitelja i, po mogućnosti, adresa.
U rubrici "Valuta plaćanja" treba biti oznaka EUR jer se članarina plaća u eurima.
U rubrici "Iznos" treba biti upisano: 20,00.
U rubriici "IBAN ili broj računa primatelja treba biti upisano: HR2224840081135263218

U rubrici "Primatelj" trebaju biti navedeni naziv i, po mogućnosti, adresa sjedišta Udruge.
U rubrici "Model (plaćanja) treba biit upisano: HR00 ili, ako to ne prolazi - HR99.
U rubrici "Poziv na broj primatelja", ako je to moguće, treba biti upisan OIB osobe za koju se plaća članarina.
U rubrici "Opis plaćanja" treba biti upisano: članarina za ............ godinu (navesti godinu za koju se članarina plaća).
Potrebno je popuniti i rubriku "Datum izvršenja".