Monday the 15th - - Hostgator Coupon
  • -

  • -

  • -

  • -

Tijekom 2022. godine u Udruzi - promotivno - nije bilo članarine. Sve troškove funkcioniranja Udruge solidarno su snosili predsjednik Udruge i voditelji aktivnosti. Da bi Udruga, koliko god u najdoslovnijem smislu bila neprofitnom, dalje funkcionirala potrebno je participiranje svih članova u materijalnim troškovima, odnosno moramo uvesti uobičajenu u udrugama godišnju članarinu. Članarina za 2023. godinu određena je u iznosu 20,00 eura i to je jedino što se u našoj udruzi plaća. To nije školarina. Kod nas nema školarine.

Sudjelovanje u svim našim aktivnostima, uključujući naše interne tečajeve stranih jezika po osobnom izboru, za sve je članove Udruge besplatno i tako će ostati. Upute o plaćanju članarine, a također obrazac pristupnice za one koji još nisu popunili pristupnicu, a žele biti tj. ostati članovima Udruge u 2023. godini dostupne su na web-stranici Udruge Poliglot. Voditelji aktivnosti oslobođeni su plaćanja članarine. Hvala na razumijevanju i podršci! Aktivnosti ponedjeljkom nastavit će se od 9. siječnja, a aktivnosti petkom od 13. siječnja u uobičajenim terminima na uobičajenim lokacijama kao u 2022. godini.